Úvodní strana > Závod >

Pravidla

PRAVIDLA

Ačkoliv je IRON PEOPLE RACE závod, není jeho hlavním cílem dosažení co nejlepšího času ani umístění. Cílem je překonání sebe sama, prožití nepoznaného, získání nových sportovních zkušeností a nových přátel. Pravidla závodu jsou jasně dána, ale nad závodníky nebudou bdít žádní rozhodčí. Rozhodčími budou závodníci sami sobě navzájem. Bez fair play by to mezi účastníky takto náročného závodu ani nešlo.

 

KATEGORIE:

 • 2 - 3 členná štafeta, možno i smíšená
 • 4 - 6 členná štafeta: možno i smíšená
 • Jednotlivci: muž nebo žena, musí mít svůj vlastní doprovod (podmínkou je absolvování 1 dlouhého triatlonu v posledním roce v čase pod 11hod.)

 

START / CÍL / CUT-OFF TIME

 • Start: 6:00 (každý den)
 • Plavání cut-off time: 7:30
 • Kolo cut-off time: 15:30
 • Poslední měřený čas v cíli: 20:30

(Trasy IRON PEOPLE RACE mají velké převýšení, běh vede po nezpevněných cestách, očekávejte proto pomalejší časy.)

 

ŠTAFETA - STŘÍDÁNÍ, SUPPORT

 • Členové štafety se mohou střídat kdykoliv ve všech třech disciplínách v jakémkoliv pořadí a kolikrát chtějí.  Střídání je možné pouze na takových místech, aby se nenarušila bezpečnost silničního provozu a současně se jakýmkoliv způsobem neohrozili další závodníci a jejich teamy. Doprovodným autem zastavujte VŽDY mimo vozovku (za krajnicí) a svým konáním neporušujte pravidla silničního provozu. Při vědomém porušení silničních pravidel nebo vědomém ulehčování výkonu závodníkovi bude závodník diskvalifikován.
 • Členové štafety jsou sami sobě support teamem, pomáhají si při převlékání z disciplíny na disciplínu, dodávají pití a jídlo závodícím členům.
 • Štafeta může mít k sobě další nezávodící členy teamu (řidič, kuchař apod.)
 • Každá štafeta může mít během závodu maximálně dvě doprovodná auta.
 • Během cyklistické části nesmí z důvodu plynulosti provozu jet doprovodné vozidlo společně se závodníkem, ale vždy musí čekat na předem domluveném místě nebo v depu. S běžcem může jet doprovod na kole.

 

PLAVÁNÍ

 • Vzdálenost 3,8km
 • Neopreny jsou povoleny za jakékoliv teploty. Kromě neoprenu je zákaz použití jakýchkoliv jiných plaveckých pomůcek (ploutve, rukavice, apod.).
 • Trasa plavání bude vždy vysvětlena bezprostředně před startem. Na startu musí být každý závodník nejpozději 10min před startem, tj. v 5:50hod
 • Plavecké čepice organizátor nezajišťuje.
 • V případě nebezpečí závodník mává rukou a volá o pomoc.
 • Závodníky doprovází kajak / paddleboard.
 • Otočné body jsou značeny bójemi.
 • Limit pro plaveckou část je 1:30hod.

 

KOLO

 • Celý závod probíhá za plného silničního provozu. Závodníci jsou povinni po celou dobu závodu jet na pravé straně, respektovat plně pravidla silničního provozu a následovat závod po předem určené trase. Je striktně zakázáno přejíždět železniční přejezdy při spuštění signalizačního zařízení nebo stažených závorách. Nerespektování pravidel silničního provozu je důvodem k okamžité diskvalifikaci.
 • Během celé cyklistické části je závodník povinen mít na hlavě zapnutou přilbu a startovní číslo kolem pasu.
 • Závodník je povinen mít sebou itinerář s popisem trasy, cyklo computer, nabitý mobilní telefon, kartičku pojištěnce a průkaz totožnosti.
 • Drafting za kolem je povolen. Jízda za jakýmkoliv jiným dopravním prostředkem je zakázána.
 • Každý člen štafety může jet na svém kole.
 • Závod je možné absolvovat pouze na silničních kolech. Zákaz použití kol s elektrickým pohonem. Všechny tři dny je možné jet na triatlonovém speciálu s hrazdou.
 • Kolo musí být vybaveno zadním červeným světlem a při zhoršených povětrnostních podmínkách musí být zapnuto.
 • Trasa je předem určená, není však značená. Je doporučeno, aby si každý závodník nahrál do svého gps přístroje trasu, podle které se může jednoduše navigovat. Současně má každý závodník detailní rozpis trasy s vyznačením všech křižovatek a kilometráží.
 • Na trase kola organizátor nezajišťuje občerstvení.
 • Po celou dobu cyklistické části je každý závodník povinen mít vždy dostatek tekutin a jídla.
 • Během celého závodu je striktně zakázáno vyhazování jakýchkoliv odpadků. V případě porušení bude závodník diskvalifikován.
 • Časový limit pro cyklistickou část je 8 hodin. V případě nedojetí do cíle cyklistické trasy do 15:30 hod. štafeta / závodník (jednotlivec) vynechává běžeckou část a jede rovnou do cíle dne.

 

BĚH

 • Závodník je povinen po celou dobu běhu mít u sebe itinerář s popisem trasy, startovní číslo, hodinky s GPS na měření uběhnutých km, mobilní telefon, čelovku, kartičku pojištěnce a průkaz totožnosti. Rozhodně je doporučen batůžek / ledvinka s pitím a energií.
 • Ostatní členové štafety mohou závodícího člena doprovázet na kole (pouze horské kolo!).
 • Organizátor nezajišťuje občerstvení na trase běhu.
 • Při běhu dejte velkou pozornost orientaci pomocí podrobného itineráře! Každý den je trasa běhu vedena terénem s velkým výškovým převýšením. Zejména druhý den na Vysočině je hodně náročný. Nepodceňte proto vaši energetickou výbavu a zvolené tempo!
 • Časový limit pro běžeckou část je 5hod. Poslední závodník v cíli 20:30.

V případě jakýchkoliv problémů či nenadálých situací během všech tří disciplín je kapitán štafety povinen neprodleně kontaktovat organizátora na tel. 777062699.

 

TRANSITION T1 A T2 (depa)

 • T1 i T2 každého dne je jasně určeno v itineráři trasy, kde bude organizátor.
 • Členové štafety si mohou v depu pomáhat, v kategorii "jednotlivci" může pomoci jeho support team.
 • Závodníci a členové štafety jsou zodpovědní za veškerý svůj sportovní materiál. V případě potřeby může omezenému množství závodníků dopravit kolo do cíle organizátor.

 

KAŽDÁ ŠTAFETA / JEDNOTLIVEC OBDRŽÍ

 • 1 startovní číslo (na kolo a běh) se jménem štafety / jednotlivce
 • 1 - 6ks samolepek na sedlovku kola
 • 2 - 6ks výtisků popisu trati s kilometráží
 • Masáž na konci každého dne
 • Občerstvení v místě startu a cíle každého dne (voda, coca-cola, iontové nápoje, ovoce, pečivo).
 • V cíli obdrží každý dokončivší člen štafety / jednotlivec tričko s logem IRON PEOPLE RACE a medaily.

 

VYHODNOCENÍ ZÁVODU:

 • Vyhlášeny budou první 3 místa každé kategorie: 2-3 členná štafeta, 4-6 členná štafeta, jednotlivci. Vítězem se stává nejrychlejší štafeta / jednotlivec po součtu času všech 3 dnů. (Každý den bude vyhlášena nejrychlejší štafeta bez ohledu na kategorii).
 • Vítězné štafety vyhrávají věcné dary.
 • V cíli budou určeni 3 patroni teamů, bez ohledu na umístění v závodu, kteří budou finančně podpořeni. Všechny štafety / jednotlivci obdrží pro svého patrona tričko IRON PEOPLE RACE.

 

ORIENTACE, TRASA ZÁVODU

 • Trasa závodu je předem určená, není však organizátorem viditelně značená. Je bezpodmínečně nutné, aby měl každý závodník na trati VŽDY při sobě itinerář s podrobným popisem trasy a kilometráží. K tomu je potřeba mít vždy nabité a funkční GPS měřící zařízení (cyklo computer, sportovní hodinky).
 • Na trase nejsou pořadatelé ukazující směr trasy.
 • Každá důležitá změna směru jízdy na kole a při běhu je vždy jasně označena v itineráři. Není-li, pokračujte po hlavní silnici nebo turistické značce stejné barvy. Závod není orientačně náročný, je ale třeba stále sledovat kde se podle itineráře zrovna nacházíte!

 

REGISTRACE

 • Přihlášky k závodu budou ukončeny 31.5.2019
 • Vrácení startovného: Do 30.4. 50% částky startovného.
 • Ceník zde
 • Přihlášky zasílejte vyplněním registračního formuláře. Po odeslání vám budou na email zaslány informace k provedení platby startovného.

 

OSTATNÍ:

 • Ubytování a strava: pořadatel zajištuje rezervaci a platí poplatek za ubytování v campu v Chebu a na Slapech (ve vlastních stanech nebo karavanu). V Lazinově je možné spát na parkovišti nebo na volejbalovém hřišti (domluveno se starostou obce). Stravu si zajišťuje každá štafeta a jednotlivec samostatně. V cíly třetího dne závodu je zajištěno ubytování přímo na Javorovém vrchu v chatě.
 • Strava – organizátor nezajištuje jídlo a pití během závodu kromě startu a cíle.
 • Slavnostní vyhlášení závodu proběhne v neděli v 19:30 před Turistickou chatou na Javorovém vrchu.
 • Organizátor nenese odpovědnost za poškození či ztrátu jakéhokoliv vybavení závodníků.
 • Zdravotník - během celého závodu bude přítomen zdravotník.
 • Pořadatel nezajišťuje transport sportovního a osobního vybavení závodníků.
 • Po ukončení závodu pořadatel věnuje velkou část vybraných finančích prostředků a startovného pro potřeby handicapovaných osob vybraných závodníky. (Projekt IRONPEOPLE již celkem věnoval 167.516,-Kč handicapovaným sportovcům).

 

UPOZORNĚNÍ: IRON PEOPLE race je extrémní závod vyžadující fyzickou i psychickou připravenost závodníků (i v případě štafety). Každý závodník závodí na své vlastní nebezpečí. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za způsobené škody nebo újmu na zdraví nebo materiálu. Doporučujeme, aby měl každý závodník vždy při sobě dostatek jídla, pití, čelovku, mobilní telefon, doklad totožnosti, kartu zdravotní pojišťovny a hotové peníze.

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.